Eric Voerknecht, viewmaster

Een goed ontwerp laat ruimte voor verbeelding...

beeldselectie & uitleg, in de wereld vol beelden kiest de viewmaster....

? kennismaken & werkwijze