man&paard ontwerpt interieurs in nauwe samenspraak met opdrachtgevers. Geen opgelegd design, maar een omgeving creëeren die onderlinge communicatie en samenwerking op de werkvloer stimuleert. Want mooi wordt het toch wel! Belangrijker is dat professionals en werknemers prettig kunnen werken. Interieur is bij man&paard geen kostenpost, maar een investering in productiviteit en innovatie. Laat het interieur voor je werken!

Wij werken in vier fases. Opdrachtgevers krijgen een offerte uitgesplitst per fase. Facturering is deels vooraf, deels na afronding van elke fase.

FASE 1: KENNISMAKEN

In deze fase inventariseren we de wensen en ideëen. Waarom wil een bedrijf verbouwen of opniew inrichten? Hoe is de samenwerking op de werkvloer? Wat is de cultuur? Welke verandering is gewenst? En meer praktisch: welk deel van de inventaris is nog (her)bruikbaar? Wat is het budget? Wat is de deadline? Zijn er bouwtechnische en organisatorische knelpunten?

man&paard bezoekt in deze fase de werkvloer van de opdrachtgever. Bestudeert documentatie, overlegt met de technische dienst en eventuele huisaannemer. We vragen leiding en werknemers om wensen en ideëen op tafel te leggen. Uiteraard kan niet alles gerealiseerd worden, maar het onderling bespreken verhoogt de betrokkenheid tijdens en na de (her)inrichting. En biedt soms verrassende inzichten in de bedrijfscultuur. Hoe willen werknemers eigenlijk het liefste (samen)werken?

Op basis van het programma van eisen van de opdrachtgever sluit man&paard deze fase af met een houtskoolschets. Die markeert werk-, overleg- en ontmoetingsplekken en laat de loop- en zichtlijnen zien. Het vat samen hoe na de herinrichting op de werkvloer (samen)gewerkt gaat worden.

FASE 2: CONCEPT

ALs de houtskoolschets akkoord is, maken we een concept op werkplekniveau. Plus een eerste opzet voor kleuren, materialen, meubels en aankleding om de gewenste sfeer te schetsen. In een aantal interactieve sessies met opdrachtgever en doorgaans een afvaardiging van personeel, werken we vervolgens toe naar het Definitief Ontwerp. Daarin zijn materialen, kleuren, meubilair en het verlichtingsplan uitgewerkt inclusief een sluitende begroting.

man&paard presenteert het concept aan de werknemers en verhoogt daarmee betrokkenheid en enthousiasme voor de nieuwe werkomgeving.

FASE 3: WERKVOORBEREIDING

Na het Definitieve Ontwerp volgen vooroverleg met aannemers, projectleiders en eerste gesprekken met leveranciers over de technische uitdagingen, financiële consequenties en de verwachte levertijden. Vervolgens maken we gedetailleerde werktekeningen en kunnen de uitvoerende partijen hun offertes definitief maken.

man&paard begeleidt opdrachtgevers bij het beoordelen van offertes en het maken van keuzes die door technische en financiële restricties onvermijdelijk zijn.

FASE 4: REALISATIE

Wij ontwerpen, maar voeren niet uit. Dat doen opdrachtgevers zelf, die daarmee maximaal flexibel blijven en 100% (budgettaire) controle houden. Echter, 'in het werk' moeten doorgaans nog vele beslissingen genomen worden, die soms ongewild of ongezien grote impact kunnen hebben op het eindresultaat.

Daarom begeleidt man&paard dit proces als art-director (hoeder van het concept) en intervenieert waar nodig, opdat het eindresultaat en concept zo dicht mogelijk bij elkaar liggen.